Rådgivere

Rådgiver/Partner

Rein Denstad

Mange års erfaring knyttet til salg- og markedsledelse fra anerkjente selskaper innen storhusholdning, servicehandel og retail.
Har et bredt nettverk innen alle relevante fagfelt; som salg, marketing, drift, kategori, innkjøp, økonomi, mm

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Retail/Dagligvare
 • Horeca/Storhusholdning
 • Servicehandel
 • B2B og B2C

Andre tjenester

 • Karriererådgivning
 • Testing

epost:rd@norselection.no

telefon:907 38 397

Rådgiver/Partner

Stein Henning Larsen

Mange års erfaring knyttet til salg- og markedsledelse fra anerkjente selskaper innen dagligvare/retail, storhusholdning og servicehandel.
Har et bredt nettverk innen alle relevante fagfelt; som salg, marketing, drift, kategori, innkjøp, økonomi, mm

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Retail/Dagligvare
  Horeca/Storhusholdning
  Servicehandel
  B2B og B2C

Andre tjenester

 • Karriererådgivning
  Testing

Epost:shl@norselection.no

Mobil:900 19 898

Rådgiver/Partner

Eirik Skaftnes

Mange års retailerfaring knyttet til kategori, salg- og driftsledelse fra anerkjente selskaper innen dagligvare, servicehandel og faghandel .
Har et bredt nettverk innen alle relevante fagfelt; som salg, drift, kategori, marketing , e-commerce,innkjøp, økonomi, mm

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Retail/Dagligvare
 • Retail/Faghandel
 • Servicehandel
 • B2B og B2C

Andre tjenester

 • Omstilling
 • Karriererådgivning
 • Testing

Epost:es@norselection.no

Mobil:913 24 172

Rådgiver/Partner

Bård Arne Rolfseng

Bakgrunn fra forsvaret med mange års erfaring fra ulike lederstillinger. Lang  og tung erfaring innen produksjon- og logitstikkledelse samt administrerende direktør i B2B og logistikk bedrift. Har et bredt nettverk inne flere fagfelt; som logistikk, økonomi, salg, innkjøp, ulike ingeniør fagområder, mm

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Rådgivende ingeniører
 • Ingeniører innen bygg og anlegg
 • Økonomi
 • B2B
 • Ulike tekniske fagområder

Andre tjenester

 • Omstilling
 • Leder trening
 • Karriere rådgiving
 • Testing
 • Coaching

Epost:bar@norselection.no

Mobil:917 35 958

Rådgiver/Partner

Trude Skamsar Strøm

Mange års retailerfaring knyttet til kategori-, marked-, salg og salgsledelse fra sterke kjedekonsepter og internasjonal merkevare blant annet innen tekstil og sko. Har et bredt nettverk innen fagfeltene salg og salgsledelse, marked, kategori, e-commerce og innkjøp.

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Retail
 • Servicehandel
 • B2B

Andre tjenester

 • Karriererådgivning

Epost:ts@norselection.no

Mobil:952 29 267

Rådgiver

Siv Ekrem

Kommer fra bemanningsbransjen og har de 5 årene siste årene jobbet profesjonelt med rekruttering, onboarding,vikarutleie, karriererådgivning og jobbsøkerkurs.

Hun har mange års erfaring og nettverk knyttet til selskaper innen salg, marked, økonomi, logistikk og prosjektledelse med rekruttering av nøkkelpersonell til ovennevnte bransjer.

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Logistikk
 • Økonomi
 • Salg/Marked

Andre tjenester

 • Karriererådgivning

Epost:se@norselection.no

Mobil:980 93 881

Rådgiver

Lars Hoel

Mange års ledererfaring fra kjededrift innen salg, innkjøp – og markedsledelse fra faghandel, dagligvare, storhusholdning og servicehandel.

Har et stort og bredt nettverk innen fagfelt som kjededrift, marketing, ecommerce, kategori/innkjøp, økonomi m.m.

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Faghandel
 • Dagligvare
 • Servicehandel/storhusholdning

ANDRE TJENESTER

 • Karriererådgivning
 • Testing

Epost:lh@norselection.no

Mobil:926 20 235

Kursinstruktører

Trener / Kursholder

Tone Johansen

Mange års erfaring knyttet til salg, service og driftsledelse fra anerkjente selskap innen dagligvare og servicehandel.
Har drevet egen kosmetikkbutikk

Forretningsområder:

 • Salg og Service
 • Klar for jobb-kurs (motivasjon og holdninger)
 • Veileder og design av CV og søknad

Epost:t.johanzen@gmail.com

Mobil:922 52 009

Fagansvarlig / Instruktør

Vibeke Doksæter Horn

Utdannet Markedsøkonom fra IHM Business School og Eksportkandidat fra Eksportskolen. 10 år som instruktør, hovedlærer og faglig ansvarlig innen merkantile fag og AMO. Har utviklet mange kurs for næringslivet innen salg, service og motivasjon.

Har jobbet med skreddersøm av kurs innen dagligvare og kjøpesenter. Jobber i dag med opplæringsinnovasjon gjennom sosiale medier.

I 2005, kåret til Årets kvinnelige gründer av Innovasjon Norge, for utvikling, produksjon og salg av barneutstyr.

Mange års erfaring innen markedsføringsledelse og salg i hotellbransjen i Norge og Hamburg. Brukes i dag som sensor for Reiselivsfag på videregående skoler i Vestfold.

Forretningsområder:

 • Kurs og Kompetanse
 • Salgskurs og trening

Epost:vdh@norselection.no

Mobil:926 58 786

Fagansvarlig / Instruktør

Kristoffer Høivik Nilsen

Mange års erfaring innen salg og direkte salg både B2C og B2B. Har jobbet med store markedsledende aktører innen direktesalg. Har bygget relasjoner til et stort forretningsnettverk, gjennom undervisning. Har lang erfaring fra å banke dører tråkket opp løyper innen direktesalg. Har de siste årene jobbet som kursholder innen salg og HMS for velrennomerte firmaer i Norge.

Forretningsområder:

 • Kurs og Kompetanse
 • Kompetanse plus kurs
 • Fagbrev i Salgsfaget
 • HMS og førstehjelp
 • Salgskurs

Epost:khn@norselection

Mobil:995 907 99

Økonomi og administrasjon

 
Administrasjon- og Økonomikoordinator

Maricarmen Roman Castillo

mobil:936 76 726

epost:mrc@norselection.no