Utvikling

Leder- og medarbeiderutvikling = Langsiktig investering

Nor Selections rådgivere har allsidig utdannelse og fagbakgrunn.
Alle har lang leder- og linjeerfaring, samt god erfaring fra prosess-, kurs- og opplæringsprogrammer for alle nivåer i organisasjonen

Utvikling av medarbeidere = en langsiktig investering!

Utvikling med basis i arbeidshverdagen

All vår trening/opplæring tar utgangspunkt i hverdagens oppgaver,  utfordringer og gleder. Hva er behovet, og hvilket påfyll trenger medarbeidere og ledere for «å levere» i henhold til bedriftens mål og planer?  Vi skreddersyr!

Lederutvikling

Selvinnsikt og ledelse

Lederkurs for deg som ønsker å styrke selvinnsikten og få bedre forståelse for hvordan «medarbeiderutsikten» er.
For å lede andre må man kunne lede seg selv.
Deltakerne blir testet og får konkrete tilbakemeldinger

Ledelse i hverdagen

Lederkurs for deg som ønsker å få en bedre hverdag ved hjelp av bedre struktur.
Du får verktøy og trening i å kommunisere mer effektivt
Å delegere uten å gi fra seg kontrollen er også ett av temaene

Teamutvikling

Lederkurs for deg som er teamleder eller avdelingsleder og ønsker bedre samkjørte team
For å lede andre må man kunne lede seg selv – hva driver deg i lederjobben?
Du får innsikt i ulike medarbeiderprofiler og hva som motiverer den enkelte

Salgsledelse
Har dere selgere som har et uutnyttet potensial?
Å ha en leder som følger opp både på mål og aktivitet, er ofte en suksessfaktor for å få sving på selgeren og salget.
Noen av temaene i dette kurset er; Ulike medarbeidere, ulike «drivere», Oppfølging av medarbeidere, sette gode mål

«Ny som leder»
Har dere en nyansatt leder uten ledererfaring?
Har dere en intern medarbeider som har fått en avdeling å lede – uten ledererfaring?
Det kan være en god investering «å fylle på lederskapet»
Vi kan bistå med tilpasset innhold, avhengig av rolle, funksjon og arbeidsoppgaver
Medarbeiderutvikling

«Talentutvikling»
Hvordan utvikle og beholde talentene i virksomheten?
Hvordan lede Generasjon Y?
Forankring i organisasjonen og tro i gjennomføringen

«En perfekt start»
Om lag 70 % angrer etter seks måneder på at de byttet jobb.
Alle vet at det er viktig, men få gjennomfører et godt program for nyansatte.
Vi kan hjelpe dere å skreddersy et program for deres nyansatte.

«Jeg er i servicebransjen»
Blir kundene deres borte fordi dere ikke er gode nok i møtet med kundene?
Har dere et mersalgspotensial?
Salg- og servicetreningen tar utgangspunkt i deres strategier, deres produkter, deres salgsarenaer og deres hverdag