Tore Møgster

RÅDGIVER

Tore har lang og bred erfaring som toppleder i både store og mellomstore bedrifter. Gjennom hele sin karriere har han hatt gleden av å arbeide tett med mennesker. Han har spesielt bred kompetanse fra industrien, offshore- og marinebransjen men har også jobbet mye med  eiendomsutvikling, klima,energi og bærekraft samt IT med løsningsarkitektur og systemintegrasjoner.

I den senere tid har han hatt gleden av å arbeide som leder innen eiendom og jobbet mye med  by-og stedsutvikling i flere selskaper. Han har også hatt en ledende rolle i et nasjonalt selskap innen bærekraft og fornybar energi.

Tore har stor betydelig ekspertise innen endringsledelse og strategisk utvikling, og han har vært en sentral skikkelse i å bygge selskaper fra grunnen av til å bli ledende aktører i Norge. Tore har også ledet og gjennomført store omstillingsprosjekter i ulike bedrifter.

Gjennom hele hans yrkeskarriere har han hatt verv som styreleder noe som har gitt han solid innsikt og erfaring innenfor styrearbeid.

De seneste årene har han også investert tid i etterutdanning som coach og karriereveileder ved Maxwell University i Orlando i USA.

Tore sine primære fagområder innen rekruttering/search er topp- og mellomledere i ulike bransjer, samt stillinger innen fagspesialister for følgende stillingsområder: ledelse, strategi, salg, utvikling, disrupsjon, IT, prosjektledelse samt rekruttering til styre.

Tore er sertifisert på analyseverktøyene  OPTO og CORE

Ta kontakt