Tore Møgster

RÅDGIVER

Tore Møgster har lang og bred erfaring som toppleder i både store og mellomstore bedrifter, og han har hatt gleden av å arbeide med mennesker gjennom hele sin karriere. Hans mest omfattende erfaring kommer fra industrien, offshore- og marinebransjen. I den senere tid har han hatt gleden av å arbeide som leder innen eiendomsutvikling i alle faser, samt fornybar energi, hvor han har hatt rollen som leder i et betydelig nasjonalt selskap innen dette segmentet.

Hans kompetanse og ekspertise innen endringsledelse og strategisk utvikling er omfattende. De seneste årene har han også investert tid i etterutdanning som coach og veileder ved Maxwell University i Orlando.

Gjennom hele hans yrkeskarriere har han hatt flere verv som styreleder, og dette har gitt ham betydelig innsikt og erfaring innenfor styrearbeid. Han er også sertifisert i testing av kandidater både hva gjelder personlighet og evner.

Ta kontakt