Rekruttering

Enhver vellykket rekrutteringsprosess starter med en godt utarbeidet jobbanalyse som setter rammen for stillingen, og gir oss kompetansebehovet og kvalifikasjonene for å finne den riktige kandidaten.

Gjennom en grundig rekrutteringsprosess finner vi kandidater som innehar kompetanse, kvalifikasjoner og personlige egenskaper som matcher bedriften. Dette innebærer også å sette av tid til å bli kjent med linje og nærmeste leder til bedriftens nye medarbeider, slik at vi kan finne den personen som passer perfekt inn i teamet.

Vi søker aktivt i vårt brede nettverk for å finne relevante kandidater, og gjør målrettede henvendelser for å selge inn nye muligheter

Beskrivelse av rekrutteringsprosessen

OPPFØLGING/ONBOARDNG

Vi følger opp kandidat og oppdragsgiver gjennom oppsigelsestid og tilbyr om ønskelig en oppfølgingsplan med bedriftens nye ansatte.

MISJON

Vår hovedoppgave er å bidra til at kundene får tilført riktig kompetanse, samt skape nye karrieremuligheter for kvalifiserte kandidater

VERDIER

  • Proaktiv og effektiv
  • Presis og grundig
  • Tilgjengelig og dedikert
  • Hyggelig og sosial

Search
Operativ erfaring
Nettverk
Bransjekunnskap
Skreddersøm

LØFTER

  • Vi finner den rette personligheten og kompetansen
  • Vi gir og skaper nye muligheter for både kandidat og oppdragsgiver
  • Et hvert oppdrag er unikt. Skreddersøm tilpasset kundens behov

PARTNERE OG RÅDGIVERE

Vi er 7 partnere og rådgivere i selskapet, som jobber med ulike spennende fagfelt og bransjer