Kjære Oppdragsgiver

Vår hovedoppgave er å bidra til at du og din organisasjon får tilført riktig kompetanse!

Skal du rekruttere en ny medarbeider, vil det være smart å velge en rekrutteringspartner som har den relasjonen, kunnskapen og erfaringen knyttet til den bransjen du opererer i.
I Nor Selection Rekruttering AS fokuserer vi på noen utvalgte fagområder hvor vi er spesialister, som gir oss et godt grunnlag for å bistå i din rekrutteringsprosess på en effektiv og tilfredsstillende måte. Alle våre rådgivere har lang erfaring innen sitt fagområde, og sitter med et bredt nettverk som er jobbet opp gjennom flere år.

 

Vi setter vår ære i å:

  • finne medarbeideren med den rette kompetansen

  • gi og skape nye muligheter for deg som oppdragsgiver

  • løse oppdraget effektivt og profesjonelt

  • finne den rette personligheten med X faktor

 

Et hvert oppdrag er unikt. Vårt konsept er skreddersøm tilpasset ditt behov!

Arbeidsbeskrivelse

Enhver rekrutteringsprosess starter med en godt utarbeidet arbeidsbeskrivelse. 
Det er viktig å definere hvilke egenskaper den nye medarbeideren skal ha, samt hva slags oppgaver og ansvar som ligger i stillingen. Vi ønsker også å benytte tid til å bli kjent med linje og nærmeste leder til den nye medarbeideren, slik at vi kan finne den personen som passer perfekt inn i teamet.

Search

Finne, oppsøke og kvalifisere kandidater til posisjoner.
Search benyttes når det skal søkes etter medarbeidere og spesialister med erfaring og bakgrunn av spesiell karakter. Av og til ønsker oppdragsgiver å være diskré, og at de av den grunn ikke ønsker annonsering. Av og til må gode medarbeidere også kontaktes og motiveres, all den tid de ikke aktivt er i jobbsøkermodus.

Vi prøver også å være åpne for å tenke kryssrekruttering, og søker aktivt innen andre bransjer enn klientens egne naturlige områder.

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering benyttes for å få flest mulig til å melde sin interesse. Flere oppdragsgivere ønsker også annonsering for generell markedsføring, for å vise omverdenen at det er god aktivitet. 
Vi benytter annonsering fortrinnsvis i elektroniske medier, men legger selvsagt tilrette for annonsering i fagblader, tidsskrifter og aktuelle regionale aviser.

Kandidatene

Vi sitter på en oppdatert base med gode og kompetente kandidater innen sine områder. Vi satser bevisst på å ha høy kvalitet i basen og mange av kandidatene våre kjenner vi fra tidligere prosesser. Basen er et viktig utgangspunkt for oss når vi setter i gang et rekrutteringsoppdrag for våre kunder. I tillegg benytter vi en rekke eksterne kandidatbaser og andre kilder til kandidater. All kontakt på vegne av oppdragsgiver foregår på en profesjonell og diskré måte, som sikrer at de sitter igjen med et godt etterlatt inntrykk av prosessen. Våre rådgivere intervjuer aktuelle kandidater grundig før de presenteres for oppdragsgiver.

Kandidatpresentasjon

Vi presenterer alltid forventet antall kandidater for oppdragsgiver, som alle skal fylle den arbeidsbeskrivelsen som er laget i prosessens innledende fase.

 

Adferdstest

Vi benytter flere testverktøy knyttet opp til kandidater i prosessens avsluttende fase. Foretrukket test er Master Management, som beskriver en persons typiske adferd innenfor ni forskjellige adferdsområder sett i forhold til jobbprofil.

 

Kvalitetssikring

Nor Selection Rekruttering AS gjennomfører alltid en grundig referansesjekk. Vi har metoder som kvalitetssikrer at gitt informasjon er korrekt, og referansene er representert både over, under og på siden. I noen tilfeller kan det være aktuelt med private referanser i tillegg.

Ansettelsen

Vi bistår gjerne i prosessen helt ut til ansettelseskontrakten er signert, og kan fungere som et rådgivende bindeledd mellom den nye medarbeideren og oppdragsgiver.
Alle parter følges også opp både i oppsigelsestiden og en periode etter oppstart.

 

Rekruteringsprosessen

Vår hovedoppgave er å bidra til at du og din organisasjon får tilført riktig kompetanse!

Skal du rekruttere en ny medarbeider, vil det være smart å velge en rekrutteringspartner som har den relasjonen, kunnskapen og erfaringen knyttet til den bransjen du opererer i.
I Nor Selection Rekruttering AS fokuserer vi på noen utvalgte fagområder hvor vi er spesialister, som gir oss et godt grunnlag for å bistå i din rekrutteringsprosess på en effektiv og tilfredsstillende måte. Alle våre rådgivere har lang erfaring innen sitt fagområde, og sitter med et bredt nettverk som er jobbet opp gjennom flere år.

 

Vi setter vår ære i å:

  • finne medarbeideren med den rette kompetansen

  • gi og skape nye muligheter for deg som oppdragsgiver

  • løse oppdraget effektivt og profesjonelt

  • finne den rette personligheten med X faktor

 

Et hvert oppdrag er unikt. Vårt konsept er skreddersøm tilpasset ditt behov!

 

 

 

 

Executive search

Målrettet tilnærming

Noen ganger trenger våre kunder et diskret kandidatsøk og en utvelgelsesprosess hvor bare et begrenset antall foretrukne kandidater blir kontaktet. Gjennom vår Executive Search-prosess motiverer vi kandidater med riktig kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Hovedverdien med våre Executive Search-prosesser er at aktuelle lederkandidater opplever en diskret, profesjonell og målrettet dialog med våre senior konsulenter

 

 

Skreddersøm

Ulike kunder – Ulike behov

Nor Selection Rekruttering AS har gode og kvalitetssikrede prosedyrer for gjennomføring av hele rekrutteringsprosessen. Likevel er vi opptatt av å tilpasse oss dine ønsker og behov.

Vi vil alltid være fleksible, og ser gjerne på mulighetene for å spesialtilpasse prosessen. I tett samarbeid med deg som oppdragsgiver definerer vi viktige elementer som skal vektlegges og som er avgjørende for å lykkes i den enkelte prosess.

Vi ønsker å bli utfordret, og er sikre på at vi vil kunne tilby deg det du er på jakt etter.
Uansett hvordan vi gjennomfører et oppdrag vil vi alltid sørge for at kvalitet står i fokus på våre tjenester.