Nina Grønnerød

Økonomi- og administrasjonsleder

Nina Grønnerød

Økonomi- og administrasjonsleder

Ninas 2 bachelorgrader innen henholdsvis økonomi/ledelse og sosialt arbeid, reflekterer godt interessen for både tall og mennesker.
Mer enn 20 års arbeid i ulike deler av offentlig forvaltning har gitt henne lang erfaring i å tolke og omsette lov- og regelverk til praktisk handling. Siden 2020 har Nina jobbet med å strukturere små bedrifters administrative funksjoner gjennom operativt ansvar.

Hun bidrar til at våre kunder og leverandører opplever Nor Selection Rekruttering som en profesjonell samarbeidspartner, med høy kvalitet i alle deler av leveransen.
Dette gjør at våre dyktige rådgivere kan fokusere på sitt faglige arbeid, med trygghet for at driften av selskapet utføres nøyaktig og effektivt.

Ta kontakt