Kvalitetssikring

I Nor Selection jobber vi for at våre oppdragsgivere og våre kandidater med vår bistand skal finne hverandre, og at vi som rådgivere skal sikre veien til et fremtidig arbeidsforhold på best mulig måte.

Vi er derfor opptatt av kvalitetssikring i alt vi gjør i selskapet, for at du som oppdragsgiver eller kandidat skal føle deg tryggere i beslutninger som skal tas.

Referansesjekk av kandidat
Referansesjekk vil alltid tas av oss som selv gjennomfører prosessen, da vi er tett på alle parter i prosessen. Vi anbefaler minimum 2-3 x referansesjekker, helst basert på:

  • En referanse kandidaten har rapportert til
  • En referanse kandidaten har vært sidestilt med
  • En referanse kandidaten har vært leder for

Testverktøy

Nor Selection benytter flere testverktøy knyttet opp til kandidater i prosessens avsluttende fase. Nor Selection har et tett og godt samarbeid med Master Management Norge AS, som leverer både evnetester og sertifiserte personlighetstester.

Master Person Analyse (MPA) – er en sertifisert personlighetstest. MPA gir et umiddelbart bilde av hvordan medarbeideren kan forventes å fungere i ulike arbeidssituasjoner. Videre gir den en nøyaktig intervjuguide, hvor man kan konsentrere seg om det som er viktigst for jobben fra starten av.

ACE er en evnetest utviklet for å vurdere logisk analytisk resonnement. Oppgavene i ACE utforsker og avdekker denne evnen og gjøre det mulig å vurdere potensialet av den enkeltes logiske evner.

Nor Selection er sertifiserte brukere av testverktøyet. Les mer om den enkelte test og testverktøy på www.master.no eller kontakt oss for mer informasjon.

Semac AS

Semac AS er et foretak med høy kompetanse på sikkerhetsledelse for små og store bedrifter. Nor Selection har samarbeidet med Semac AS over lengre tid, og kjøper tjenester av selskapet som går på bakgrunnssjekk av kandidater avslutningsvis i en rekrutteringsprosess.
Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk. En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig 3. parts verifisering av den informasjonen arbeidssøkeren oppgir, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt.
En bakgrunnssjekk fra Semac kan avdekke alt fra uregelmessigheter knyttet til CV, utdannelse, kompetanse og identitet til en historie med ytterliggående ytringer, brudd på straffeloven, konflikter, omdømmesaker og rusproblematikk.
Bakgrunnssjekk øker kvaliteten på det interne rekrutteringsarbeidet, styrker arbeidsgiverens omdømme og virker forebyggende på den useriøse delen av søkermassen.

Ta kontakt med oss for øvrig informasjon og priser.