Kompetanse og kurs

Nor Selection AS er et selskap etablert i 2012. Selskapet har utviklet mange spennende og unike konsepter som vi tilbyr våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Selskapet består av dyktige samarbeidspartnere, rådgivere og instruktører og kan gjennom dette tilby et stort spekter av ulike kurs og kompetanseprogram i hele Norge. Alt er basert på skreddersøm. Vi vil alltid sørge for at kursene tilpasses din bedrift og ditt behov for et mest mulig målrettet kurs og et best mulig langsiktig resultat.

Nor Selection er i dag leverandør av skreddersydde kurs til ulike aktører innen bl.a varehandel og offentlige etater. 

Varehandel – Salg, Service – Klar for Jobb

Vi er en samarbeidspartner og leverandør til NAV i flere regioner, med hovedfokus på karriere gjennom varehandelen. Siden 2012 har vi gjennomført mange store prosjekter og kurs for bl.a NAV Telemark, Akershus, Østfold og Vestfold med svært gode resultater. 

Vi realiserer drømmen om å komme ut i arbeidsmarkedet!

 • Vi bidrar til at motiverte, engasjerte og kvalifiserte kandidater får jobb i varehandelen.

 • Varehandelen får selekterte kandidater som har gjennomført kurs basert på kjedenes opplæringsprogram.

 

Se filmen som beskriver vårt målrettede konsept i praksis:

Basiskompetanse i Arbeidslivet – kompetansepluss

Nor Selection AS er leverandør av kurs tilpasset din bedrift, basert på Kompetansepluss midler.

Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv. Tilskuddsordningen Kompetansepluss gir støtte til opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

BRANSJEAVTALER

Kompetanse gir gevinst – les mer på vox.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet

Gjennom program for kompetansepluss tildeles bedrifter i Norge midler for å gi sine ansatte et kostnadsfritt kompetanseløft. Program for Basiskompetanse i arbeidslivet forvaltes av Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk), som er en etat under Kunnskapsdepartementet. Vox retter seg mot virksomheter som ønsker å tilby opplæring i grunnleggende ferdigheter for sine ansatte. Hvert år deler Vox ut rundt hundre millioner kroner gjennom Kompetansepluss-programmet.

Nor Selection er en godkjent tilbyder og har mange års erfaring med kompetansepluss-opplæring. Vi har samarbeid med ulike bransjer og bedrifter, og våre instruktører har lang erfaring med å koordinere og gjennomføre kurs. Kursinnholdet tilpasses din bedrift, og opplæringen knyttes til de ansattes arbeidsoppgaver og arbeidsplass. Fra 2015 ble kompetansepluss utvidet til også å omfatte norskopplæring på arbeidsplassen.

 

Skreddersøm for din Bedrift – Fagområder

Vi jobber alltid etter skreddersøm og kan tilby din bedrift kurs og kompetanseprogram knyttet til 
bl. a følgende spennende områder:

 • Karriere rådgivning

 • Kurs for ledere

 • Individuelle kartleggingssamtaler

 • Privat økonomisk rådgivning

 • Jobbsøkerkurs

 • Sikkerhet

 • HMS oppfølging

 • Prosjektledelse

 • Ledelse i hverdagen

 • Teamutvikling

 • Salgsledelse

 • Ny som leder

 • Talentutvikling

 • En perfekt start (On boarding)

 • Jeg er i servicebransjen

 • Rekruttering av medarbeidere 

 • Omstilling og endring

 • Strategi og forretningsutvikling

 • Å søke ny jobb

 • Hjelp – jeg blir pensjonist

 • Kompetansepluss programmer

Våre rådgivere på dette området er:

Rådgiver/Partner

Stein Henning Larsen

Mange års erfaring knyttet til salg- og markedsledelse fra anerkjente selskaper innen dagligvare/retail, storhusholdning og servicehandel.
Har et bredt nettverk innen alle relevante fagfelt; som salg, marketing, drift, kategori, innkjøp, økonomi, mm

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Retail/Dagligvare
  Horeca/Storhusholdning
  Servicehandel
  B2B og B2C

Andre tjenester

 • Karriererådgivning
  Testing

Epost:shl@norselection.no

Mobil:900 19 898

Rådgiver/Partner

Bård Arne Rolfseng

Bakgrunn fra forsvaret med mange års erfaring fra ulike lederstillinger. Lang  og tung erfaring innen produksjon- og logitstikkledelse samt administrerende direktør i B2B og logistikk bedrift. Har et bredt nettverk inne flere fagfelt; som logistikk, økonomi, salg, innkjøp, ulike ingeniør fagområder, mm

Forretningsområder:

Rekruttering

 • Rådgivende ingeniører
 • Ingeniører innen bygg og anlegg
 • Økonomi
 • B2B
 • Ulike tekniske fagområder

Andre tjenester

 • Omstilling
 • Leder trening
 • Karriere rådgiving
 • Testing
 • Coaching

Epost:bar@norselection.no

Mobil:917 35 958