Kompetanse og kurs

Nor Selection AS er et selskap etablert i 2012. Selskapet har utviklet mange spennende og unike konsepter som vi tilbyr våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Selskapet består av dyktige samarbeidspartnere, rådgivere og instruktører og kan gjennom dette tilby et stort spekter av ulike kurs og kompetanseprogram i hele Norge. Alt er basert på skreddersøm. Vi vil alltid sørge for at kursene tilpasses din bedrift og ditt behov for et mest mulig målrettet kurs og et best mulig langsiktig resultat.

Nor Selection er i dag leverandør av skreddersydde kurs til ulike aktører innen bl.a varehandel og offentlige etater. 

Basiskompetanse i Arbeidslivet – kompetansepluss

Nor Selection AS er leverandør av kurs tilpasset din bedrift, basert på Kompetansepluss midler.

Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv. Tilskuddsordningen Kompetansepluss gir støtte til opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetanse gir gevinst – les mer på vox.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet

Gjennom program for kompetansepluss tildeles bedrifter i Norge midler for å gi sine ansatte et kostnadsfritt kompetanseløft.

Nor Selection er en tilbyder og har mange års erfaring med kompetansepluss-opplæring. Vi har samarbeid med ulike bransjer og bedrifter, og våre instruktører har lang erfaring med å koordinere og gjennomføre kurs. Kursinnholdet tilpasses din bedrift, og opplæringen knyttes til de ansattes arbeidsoppgaver og arbeidsplass. Fra 2015 ble kompetansepluss utvidet til også å omfatte norskopplæring på arbeidsplassen.

 

Skreddersøm for din Bedrift – Fagområder

Vi jobber alltid etter skreddersøm og kan tilby din bedrift kurs og kompetanseprogram knyttet til 
bl. a følgende spennende områder:

 • Karriere rådgivning

 • Kurs for ledere

 • Individuelle kartleggingssamtaler

 • Jobbsøkerkurs

 • Teamutvikling

 • Salgsledelse

 • Ny som leder

 • Talentutvikling

 • En perfekt start (On boarding)

 • Jeg er i servicebransjen

 • Rekruttering av medarbeidere 

 • Omstilling og endring

 • Strategi og forretningsutvikling

 • Å søke ny jobb

 • Kompetansepluss programmer

Våre rådgivere på dette området er:

[awsmteam id=»500″]