Karriererådgivning

  • Er tiden inne for nye utfordringer?
  • Lyst på ny jobb, men vet ikke helt hva?
  • Usikker på jobbsøk-prosessen og sjansene for å få ny jobb?

La oss sammen gjøre valgene og prosessen enklere!
Du har noen kvalifikasjoner, erfaringer og sikkert også noen ambisjoner.
Sammen kan vi finne ut hvordan og i hvilken bransje du vil kunne utnytte din kompetanse og få de utfordringene du ønsker.
Vår styrke er å guide deg i valget og prosessen med å søke ny jobb:

  • Hvordan få en god CV og søknad?
  • Hvordan få frem det aller beste i deg i intervjuet?
  • Hvordan fremstår du på LinkedIn?

Noen kaller det karriererådgivning. Greit for oss. Det viktigste er at vi sammen skreddersyr et opplegg som passer for deg. Vi har god kjennskap om jobbmarkedet og hvilke stillinger som passer deg, og hvilke muligheter du har.

 

 

Forslag til program:

Program 1

Én individuell veiledningssamtale á 1,5 timer, egenvurderingsskjema og OPTO Personlighetstest. Du får tilsendt et egenvurderingsskjema der du skal reflektere rundt dine erfaringer, ønsker og muligheter.

OPTO personlighetstest består av et spørreskjema som danner grunnlaget for en personprofil. Disse egenskapene vil gjøre deg bevisst på styrkene dine. Denne bevisstheten vil du kunne bruke i utforming av søknad, og ikke minst gi deg trygghet i intervjuet.

Testen kan du gjennomføre via nettet i forkant av karriereveiledningssamtalen. Du vil få en skriftlig rapport og personlig tilbakemelding fra en sertifisert rådgiver. Se mer informasjon om OPTO Personlighetstest lenger ned på denne siden.

Program 2

Program 1 + ytterligere én times veiledningssamtale + CV og søknad (2,5 timer)

Veiledningssamtale sammen med karriererådgiver i tillegg til gjennomgåelse/utarbeidelse av CV og søknad, samt en gjennomgang av din LinkedIn profil og evt. innspill til justering av denne

Karriererådgivning på timebasis

Individuell samtale om jobb– og valgmuligheter. Kartlegging av dine ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet.

OPTO Personlighetsprofil som kartlegger dine styrker

 

OPTO ER EN FORSTÅELIG PERSONLIGHETSTEST

Personlighet er den foretrukne atferden til oss mennesker. Det sier noe om hvilken atferd vi vil trives best med, og vil derfor kunne si noe om i hvilken grad vi vil kunne trives og lykkes i en jobb. OPTO er en personlighetstest som gjennom lettforståelige rapporter gir kandidater, ansettende ledere og rekruttere et godt verktøy for å lære mer om dette.

OPTO ER BASERT PÅ DET TEORETISKE GRUNNLAGET TIL FEMFAKTORMODELLEN

Det meste av forskning knyttet til jobbatferd og prestasjoner i jobb, baseres i dag på femfaktorteorien. Alt i femfaktorteorien er ikke relevant for jobbsituasjoner, og noe er av mer klinisk karakter og bør derfor ikke testes i en rekrutteringssituasjon.

OPTO er bygget på femfaktorteorien, men det endelige resultatet er filtrert med fokus på de egenskaper som er knyttet til prestasjon i jobb. Konstruksjonen inneholder tre dimensjoner – den sosiale, den operative og den utviklingsorienterte dimensjon av prestasjon. Videre opererer OPTO med 8 hovedegenskaper og 20 aspekter som bygger opp til kandidatens score på hovedegenskapene.

Rapportene i OPTO gir en skårspesifikk beskrivelse av kandidatens svar på testens områder. Dette betyr at testbruker ikke har behov for å tolke resultatet.

Rapportene har et forståelig språk og et moderne design som raskt bidrar til godt overblikk.
Kandidatene kan få umiddelbar tilgang til egen skår rapport når testen er besvart.

OPTO KAN BENYTTES PÅ ALLE STILLINGSKATEGORIER.

Rapportene kan skaleres basert på stillingskategori og behov for dybdeinformasjon om kandidaten. For noen stillingskategorier vil det oppleves tilstrekkelig å forholde seg til testens åtte hovedimensjoner, for andre stillingskategorier hvor vi ønsker mer dybdeinformasjon kan vi velge å benytte testens 20 aspekter som bygger opp om hoveddimensjonene.

FAKTA

OPTO tar ca. 35 minutter for en kandidat

OPTO er sertifisert for bruk innen rekruttering og utvikling av DNV

Vi skreddersyr! Snakk med oss om dine ønsker og behov for rådgivning, så finner vi den beste løsningen for deg.