HMS KURS FOR LEDERE

Lovpålagt opplæring basert på Arbeidsmiljøloven for bedriftens øverste leder og ledere med personalansvar. Kurset omhandler helse, miljø og sikkerhet

Hensikt

Opplæringen har til hensikt å gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet – og hvorfor. Opplæringen støtter bedriften og bidrar til å sette arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet kan bli ivaretatt og være en ressurs for bedriften.

For hvem?

Alle som går innunder Arbeidsmiljølovens § 3-5 (Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Kurset passer for både øverste leder og ledere med personalansvar. (Kilde: Arbeidstilsynet)​

Opplæringens innhold

Hvorfor det er viktig å ha kurset
Lovverk og roller i HMS arbeidet
Systematisk HMS arbeid
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer / yrkeshygiene
Sykefravær og sykefraværoppfølging
Rus / AKAN
Ergonomi på arbeidsplassen
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

​Kursplanen er skreddersydd etter Arbeidstilsynets veiledning. Kurs tar for seg daglig leders ansvar i forhold til HMS, og hva HMS betyr for ansatte og bedriften.​

Gjennomføringen av kurset

Opplæringen gjennomføres i grupper, hvor erfaringsutveksling blir viktig.  Kurset er praktisk tilrettelagt, hvor teoriopplæringen gis med eksempler fra virksomhetene representert i gruppen. Det blir gitt gruppeoppgaver som legges til rette av kursholder. Vi starter kl. 09.00 og avslutter kl. 16.00. Lunsj er inkludert i prisen. Kursbevis sendes på e-post til deltakerne etter gjennomført opplæring.​

Kursavgift:

Sted: Atlantic i Sandefjord
Pris: 3.690,- (det er ikke MVA på dette kurset)

Kurset kan også tilbys i bedriften.Ta kontakt med oss for pris og mer informasjon eller meld deg på her!