Bård Arne Rolfseng

RÅDGIVER|PARTNER

Bård Arne Rolfseng har lang og bred erfaring som toppleder i ulike bedrifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret hvor han arbeidet mye med leder og kompetanseutvikling på alle nivå.

Han har lang erfaring fra ulike bransjer som industri og produksjon, Supply Chain, eiendomsutvikling og distribusjon/transport sektoren.

Han har utdannelse fra Krigskolen i Luftforsvaret, Høgskolen i Molde og fra Master programmer på BI. Han har i tillegg gjennomført Tine Topplederskole, samt coaching utdannelse fra Stockholm Universitet.

Bård Arne har ledet og gjennomført store omstillingsprosjekter i ulike bedrifter. Han har også bidratt i strategiutvikling og endringsledelse for ulike selskaper. Har lang erfaring som styreleder og styremedlem i ulike selskaper og frivillige organisasjoner.

Bård Arne sine fagområder innen rekruttering/search er topp- og mellomledere i ulike bransjer men også stillinger innen kategori/innkjøp, logistikk/distribusjon, Ingeniører i ulike fagområder, salg, eiendom, bærekraft, IT, økonomi og styrevirksomhet.

Bård Arne er sertifisert på testverktøyene ACE, OPTO og CORE.

Ta kontakt