Bærekraft

Vi ønsker å tydeliggjøre vårt fokus på bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet. Vi forstår at for å oppnå en bærekraftig fremtid, må vi tenke langsiktig og ansvarlig i hver handling vi tar – fra de tjenestene vi tilbyr til de daglige operasjonelle valgene vi gjør. Vårt fokus på bærekraft betyr at vi søker å minimere vår miljøpåvirkning og fremme sosial rettferdighet gjennom vår virksomhetspraksis.

Vi forsøker å redusere vårt karbonavtrykk og implementere grønne løsninger i våre kontorer og i de prosjektene vi er involvert i. Dette inkluderer alt fra å redusere avfall og oppmuntre til gjenbruk og resirkulering, til å velge miljøvennlige materialer og teknologier.

Vi ønsker et inkluderende arbeidsmiljø der mangfold verdsettes, og alle føler seg verdsatt og respektert. Ulike bakgrunner og perspektiver er avgjørende for å skape et rikt og inkluderende arbeidsmiljø både hos oss og hos våre oppdragsgivere. Vi forstår viktigheten av å bekjempe all form for diskriminering og legger vekt på viktigheten av alle former for mangfold når vi formidler kandidater til våre kunder. Vi utfordrer kontinuerlig oss selv til å vurdere om kvalifikasjonskrav kan virke ekskluderende og dermed hindre kvalifiserte, men mangfoldige kandidater fra å søke.

Gjennom ansvarlig forretningspraksis sikrer vi vår langsiktige levedyktighet og bidrar til økonomisk stabilitet for våre kunder, rådgivere og samfunnet rundt oss. Dette inkluderer bl.a. etisk forretningsskikk og en forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker også å ha en positiv innvirkning på samfunnet ved å støtte lokale initiativer og organisasjoner som arbeider med sosiale tiltak.